Asamblea Xeral Ordinaria

Domingo, 22 de Maio de 2022

11:00 horas en primeira convocatoria

11:30 horas en segunda convocatoria

1º andar do Local Social · Rúa Magdalena, 220, Ferrol

Orde do día

  • Lectura e aprobación da acta anterior
  • Informe de Presidencia
  • Aprobación balance económico dos anos 2019, 2020 e 2021
  • Aprobación orzamento 2022
  • Concesión de medallas e distincións
  • Rogos e preguntas
  • Elección da nova Xunta Directiva