Escolas do Toxos. Curso 2021-2022

Escolas do Toxos. Curso 2021-2022

Reserva de praza

Só tes que cubrir os teus datos no formulario. Si tes algunha dúbida, podes chamarnos por teléfono: 650 788 374.

Para todas as idades e todos os niveis. E son gratuitas!

COMEZAMOS EN OUTUBRO!


Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o seu nome de arquivo é escolas_20_21_normas_de_seguridade-e1626274860475.jpg
Para acceder ao local, deberemos cumprir as seguintes normas obrigatorias, tanto para as clases como para ensaios e outros eventos. Grazas!
· Uso obrigatorio de máscara en todas as idades
· Uso obrigatorio de pantalla cos instrumentos de vento
· Control de temperatura: máximo 37º
· Uso de xel hidroalcólico desinfectante

· Limpeza de pés nunha alformbra especial
· Desinfección do material por parte de cada usuario
· Control diario de asistentes ás instalación para poder relacionar os contactos
· O aforo estará limitado para cumprir coas distancias de seguridade